Leter med andre bølger

januar 31, 2002, 11:30 CET

Statoil har utviklet en teknologi for bruk av elektromagnetiske bølger i letingen etter olje og gass. Metoden – havbunnslogging – utfyller seismikken, som er basert på lydbølger.

Denne uken ble Electromagnetic GeoServices (EMGS) stiftet. Statoil har aksjemajoriteten i selskapet, som skal selge tjenester knyttet til havbunnslogging.

Statoil har allerede prøvd ut teknologien under 17. konsesjonsrunde på norsk sokkel. Resultatene er lovende, og de vil være til stor hjelp når selskapet skal forberede sin søknad om nye arealer på norsk sokkel:

"Teknologien gjør det enklere å identifisere hydrokarboner på dypt vann," sier Terje Eidesmo, daglig leder i EMGS.

I tillegg til norsk sokkel kan det derfor være aktuelt å bruke den i Vest-Afrika, Mexicogolfen og Sør-Amerika.

Eidesmo sier at metoden også kan utvikles for bruk på grunt vann og for overvåking av reservoarer.

Forskningsdirektør Gunnar Myrebøe sier at dannelsen av EMGS er et godt eksempel på hvordan Statoil kan kommersialisere teknologiresultater. Grunnlaget for teknologien ble lagt på selskapets forskningssenter i Trondheim, og det skal fortsatt forskes innen området.

Statoil har solgt rettighetene til sin patenterte teknologi til EMGS.

Terje Eidesmo utviklet teknologien sammen med Svein Ellingsrud og Ståle Johansen, som også går over i det nye selskapet. De går inn som eiere sammen med Statoil og Norges geotekniske institutt. Gjennom datterselskapet Statoil Innovation eier Statoil over halvparten av aksjene.

Statoil Innovation har til formål å kommersialisere Statoils teknologi og kompetanse gjennom oppstart av nye selskaper.