Resultatvarsel for fjerde kvartal 2001

februar 3, 2002, 23:00 CET

Hydro sendte mandag ut varsel om forhold som innvirker på konsernets resultat for fjerde kvartal 2001, som legges fram 11. februar.

I forbindelse med fremleggelsen av resultatet for tredje kvartal 2001 varslet Hydro kostnader for nedleggelse av magnesiumfabrikken i Porsgrunn tilsvarende 700-800 millioner kroner. Kostnadene var forventet å påløpe i fjerde kvartal 2001 og første halvår 2002. Estimatet for nedleggelseskostnader fastholdes, og kostnadene som belastes driftsresultatet i fjerde kvartal 2001, utgjør om lag 700 millioner kroner.

Hele forretningsområdet Hydro Lettmetall har hatt et vanskelig fjerde kvartal. Det svake aluminiummarkedet, spesielt markedet for ekstruderte produkter og delleveranser til bilindustrien, har svekket resultatet. Kvartalsresultatet blir i tillegg belastet med engangskostnader på om lag 400 millioner kroner, utover kostnadene knyttet til nedleggelse av magnesiumfabrikken.

Hydro Lettmetall forventes etter dette å rapportere et samlet negativt driftsresultat for fjerde kvartal 2001 på om lag 1 milliard kroner.

Driftsresultatet for Hydro Petrokjemi vil i fjerde kvartal bli belastet med rivings- og opprensningskostnader på 75 millioner kroner og nedbemanningskostnader på om lag 50 millioner kroner.