Skip to content

Stor rift om Statoil-trøyer

februar 4, 2002, 13:15 CET

Idrettslagene i Norge som skal få spillertrøyer fra Statoil, er nå trukket ut. Rundt 2000 idrettslag var med i trekningen om trøyene, som leveres i april.

Utdelingen er en del av samarbeidsavtalen mellom Statoil og Norges Idrettsforbund og Olympiske komité. Statoil støtter idrettsungdom ved å gi spillertrøyer til fotball-, håndball-, volleyball-, innebandy- og basketballag.

"Responsen fra idrettsungdommen har vært overveldende," sier prosjektleder Aina Sørhus i enheten Profilering.

Vinnerne orienteres gjennom elektronisk post eller brev.

Selskapet skal fordele rundt 5000 spillertrøyer i to omganger i 2002.

Søknadsfristen for neste tildelingsrunde er 15. juni. Søknadsskjemaet legges ut på Statoils sponsornettsted i begynnelsen av mai.