Investerer i miljøfond

februar 6, 2002, 07:00 CET

Statoil er blant stifterne av Prosessindustriens miljøfond, som nylig ble opprettet for å redusere det norske utslippet av svovel til luft.

I stedet for å betale 3,09 kroner per kilo svovel i avgift til staten, betaler selskaper i prosessindustrien fra 1. januar et tilsvarende beløp til miljøfondet. Formålet er å redusere deltakernes utslipp av svovel til luft med minst 5000 tonn årlig fra 2010.

Norske myndigheter går dermed bort fra passiv skattlegging, i stedet får industrien i fellesskap ansvaret for å bruke pengene på effektive miljøtiltak. Ifølge Terje Palmesen, leder for helse, miljø og sikkerhet ved det Statoil-opererte Mongstad-raffineriet, er en slik ordning unik i europeisk sammenheng.

Styret i fondet skal bruke pengene til å bygge renseanlegg for svovel i prosessindustrien. Mongstad-raffineriet slipper for eksempel ut rundt 1000 tonn svovel hvert år. Det er mellom 50 og 60 prosent av konsesjonskravet.

"Ved å hente midler fra fondet og bruke dem til nye miljøtiltak, håper jeg at vi kan redusere utslippene ytterligere, selv om vi i dag er blant de flinkeste i bransjen på dette området," sier Palmesen.

At bedriftene kutter svovelutslippet, skal bidra til at Norge oppnår sine forpliktelser i henhold til Göteborg-protokollen, som er en internasjonal avtale om reduksjon av forsuring, overgjødsling og bakkenært ozon.