Ny satellitt gir Visund-vekst

februar 7, 2002, 23:00 CET

Visund Nord, som ble satt i produksjon fredag 1. februar, vil øke produksjonen på Visund-plattformen fra 40.000 til 60.000 fat pr. dag.

Utvikling av satellittfelt i nærheten av eksisterende infrastruktur er et sentralt element i Hydros strategi for å øke verdiskapingen innenfor selskapets kjerneområder på norsk sokkel.

- Visund Nord er et eksempel på vår innsats for å utnytte ressursene og øke verdiskapingen fra en eksisterende plattform og transportsystemer. Det er veldig gledelig at vi har fått ny produksjon inn på Visund-plattformen. Visund Nord bidrar til å styrke lønnsomheten på Visund og skaper verdier for Hydro, partnerne og samfunnet for øvrig, sier Arnleiv Dale, som leder Visund feltenhet.

Utbyggingen av Visund Nord vil koste om lag 1,25 milliarder kroner. Produksjonsvolumet for første brønn er forventet å ligge på 15.000-20.000 fat per døgn. Med oppstarten av brønn nummer to skal produksjonsvolumet for Visund Nord etter planen øke ytterligere.

Visund Nord er en del av totalprosjektet for produksjonsplattformen Visund, som ligger i Tampen-området om lag 130 kilometer nordvest for Florø.

Rettighetshavere:

Hydro (operatør)

20,30 prosent

Petoro 30,00 prosent
Statoil 32,90 prosent
Conoco   9,10 prosent
TotalFinaElf   7,70 prosent