Avtaler med Agip og Fortum

februar 8, 2002, 09:00 CET

Statoil har inngått avtale med italienske Agip om salg av 7,9 prosent i Mikkel-feltet og en opsjon på 7,9 prosent i Tyrihans. Begge feltene, som opereres av Statoil, ligger i Norskehavet.

Statoil har også inngått avtaler med Agip og finske Fortum om lån og salg av gass.

Mikkel-feltet skal produsere fra høsten 2003. Gass og kondensat fra feltet skal prosesseres på Åsgard B-plattformen.

"Salget er et viktig skritt for å samordne eierstrukturen på Haltenbanken," sier konserndirektør Henrik Carlsen i Undersøkelse og produksjon Norge. Han legger til at samordningen vil sikre en god forretningsutvikling og drift.

Statoil, Agip og Fortum har samtidig oppnådd forlik i en voldgiftssak knyttet til uenighet om investeringene på Kårstø-anlegget i Rogaland ved mottak av gass fra Åsgard-feltet.