Utsetter gasskraftverkene

februar 8, 2002, 12:30 CET

Styret i Naturkraft har besluttet å søke Olje- og energidepartementet om forlengelse av konsesjonen for bygging av gasskraftverk på Kårstø i Rogaland og Kollsnes i Hordaland.

Søknaden begrunnes blant annet med at gasskraftverkene kan integreres med kommende anlegg på Kårstø og Kollsnes. Dermed kan energieffektiviteten økes, utslippene reduseres og økonomien bedres. Det sier Gunnar Myrvang, ett av Statoils to styremedlemmer i Naturkraft.

På Kårstø skal det utredes om et gasskraftverk kan integreres med anlegg som skal bygges for å ta imot gass fra feltene Kristin og Mikkel i Norskehavet. På Kollsnes skal det installeres nye kompressorer til bruk i gasseksporten derfra.

Myrvang sier også at Naturkraft trenger mer tid på å utarbeide et prosjekt som er godt nok ut fra eiernes krav til lønnsomhet. Derfor greier selskapet ikke å ferdigstille gasskraftverkene innen konsesjonen utløper i 2004. Konsesjonen er gitt med dagens teknologi:

"Vi har notert oss at regjeringen ønsker å utvikle såkalte karbondioksidfrie gasskraftverk, men vi må avvente en avklaring på regjeringens bidrag før vi kan ta stilling til dette," sier Myrvang.

Han regner med at kraftverkene kan ferdigstilles to til tre år etter at en investeringsbeslutning er tatt.

Norsk Hydro, Statkraft og Statoil eier en tredjedel hver i Naturkraft.