Største landkontrakt for Snøhvit

februar 8, 2002, 07:00 CET

Operatøren Statoil har inngått en intensjonsavtale med NCC Norge om utsprenging og planering av industritomten til Snøhvit-prosjektet på Melkøya ved Hammerfest i Finnmark.

I tillegg er det inngått en intensjonsavtale med selskapene Veidekke og Selmer Skanska om bygging av vei og en 2,3 km lang undersjøisk tunnel fra Hammerfest til Melkøya. Til sammen er oppdragene verdt rundt 700 millioner kroner.

"Dette er et av de største anleggsprosjektene på land i Skandinavia," sier Morten Vinje, områdesjef i Snøhvit-organisasjonen.

Størsteparten av investeringene er knyttet til industritomten med sprenging og planering. Inkludert i arbeidet er bygging av kjølevannstunneller, dokk for prosessanlegget og anleggskai.

Ifølge Vinje tildeles endelige kontrakter under forutsetning av at Stortinget godkjenner Snøhvit-utbyggingen, det skjer trolig tidlig i mars. Han sier at formålet med å inngå intensjonsavtaler såpass tidlig er å gi entreprenørene tid til å planlegge arbeidene og knytte til seg underleverandører.

Planen er å starte eventuelle arbeider umiddelbart etter Stortingets vedtak.

Planeringen av tomten er beregnet til å ta ett år. Da skal den være klargjort for installering av prosessanlegg og fire lagertanker, to for flytende naturgass (liquefied natural gas, LNG), én for våtgass (liquefied petroleum gases, LPG) og én for kondensat (lettolje).

LNG-fabrikken på Melkøya skal etter planen være ferdig rundt årsskiftet 2005/2006.