Agri bedre rustet til å møte markedsbehovene

februar 10, 2002, 23:00 CET

- De globale markedsforholdene for gjødsel var "ganske gode" i fjor, sier Thorleif Enger, konserndirektør med ansvar for forretningsområdet Hydro Agri.

Prisene i noen av Hydro Agris markeder lå i gjennomsnitt noe under det som er normalt for en konjunkturperiode, men organisasjonen er blitt styrket etter å ha gjennomført kostnadsreduksjonene i Turnaround-programmet.

Hydro lager ammoniakk - som er den viktigste ingrediensen i mineralgjødsel - både til eget bruk og for eksternt salg. I USA lå prisen på naturgass, som brukes til å produsere ammoniakk, på et høyt nivå tidlig i 2001, men i løpet av året gikk den ned og presset samtidig ammoniakkprisen ned. Hydro selger mye av sin ammoniakkproduksjon fra Trinidad, mens produksjons- og forbruksmengden er nesten lik i Europa.

- I Europa, som er Hydros største marked for gjødsel, fortsatte den positive utviklingen av prisen på våre hovedprodukter som hadde startet i 2000, sier Enger.

Den største påvirkningen på gjødselprisene i Europa kommer fra importen av produkter fra landene i det tidligere Sovjetunionen. I løpet av 2000/2001-sesongen økte denne importen med 30 prosent. I første halvdel av denne sesongen gikk imidlertid importen ned med 20 prosent.

Når Enger ser framover mot de neste to til tre årene ser han en positiv utvikling i de internasjonale markedene.

- Vi kan fremdeles forvente en global markedsvekst på to til tre prosent. Og etter å ha gjennomført Turnaround-programmet er Agri bedre rustet enn mange av sine konkurrenter til å møte disse markedsutfordringene, sier Enger.

- Vi vil vokse mer enn markedet ved å øke vår markedsandel. Veksten skal hovedsakelig skje i nye markeder og i områder med høye marginer.

- Turnaround-programmet er en annen grunn til at vi kan forvente vekst. Vår organisasjon er beredt til å dra nytte av den konsolideringen som forventes i bransjen i de nærmeste årene, sier Enger.

- Våre konkurrenter står ikke på stedet hvil, men vi har vært raskere til å gjennomføre forbedringer i Hydro.