Omorganisering for å møte nye utfordringer

februar 10, 2002, 23:00 CET

Hydro Aluminium omstiller seg og blir en slankere og mer kostnadseffektiv virksomhet for å tilpasse seg strammere markeder - i tillegg til det som følger av integrasjonen med to store selskaper, VAW og Technal.

2001 var ikke et lett år, sier Jon-Harald Nilsen, konserndirektør for forretningsområdet Hydro Aluminium.

Markedene for aluminium var svake i fjor - særlig når det gjaldt bildeler og andre områder for ekstruderte produkter. Det amerikanske markedet var hardest rammet. Forbruket av aluminium i den vestlige verden sank med seks prosent, den største nedgangen på årsbasis på 20 år. Hydros magnesiumvirksomhet slapp heller ikke unna. Økt eksport fra Kina presset prisene betraktelig, og dette førte til beslutningen om å stenge Hydros magnesiumanlegg i Porsgrunn.

- Vi måtte se på vårt kostnadsnivå og på konkurransesituasjonen, sier Nilsen. Resultatet ble en omorganisering av lettmetallområdet, der skillelinjene mellom de forskjellige sektorene ble opptegnet på nytt. Omorganiseringen førte til fordeler både internt i selskapet og i markedet.

- Vi måtte redusere kostnadene innen salg, administrasjon og støttefunksjoner og forenkle organisasjonen. Det ble også gjort for å forberede integrasjonen med VAW og Technal.

- Men når vi samler virksomhetene under Automotive og Nord-Amerika, vil det gjøre oss sterkere og vi vil kunne samarbeide bedre med våre kunder innen de forskjellige sektorene, sier Nilsen.

Gjennom integrasjonen med det tyske selskapet VAW vil Hydro Aluminum bli en av verdens ledende leverandører av valsede produkter og en av de største leverandørene til bilindustrien. I tillegg vil det nye Hydro Aluminium bli rangert som nummer tre i USA i markedet for ekstruderte produkter og vil beholde sin ledende posisjon i dette markedet i Europa.

I år vil markedet fortsatt by på utfordringer for Hydro Aluminium i første halvdel, forklarer Nilsen, men det ser ut til å gå mot bedre tider i andre halvdel.