Ut i internasjonale farvann

februar 10, 2002, 23:00 CET

I 2001 brukte Hydro for første gang mer penger på letevirksomhet i utlandet enn på den norske kontinentalsokkelen. Årets produksjon var som planlagt, og for tredje år på rad økte reservene raskere enn produksjonen.

- Vi er fornøyd med produksjonen, sier konserndirektør Tore Torvund, som er ansvarlig for Hydros forretningsområde Olje og Energi. - Særlig med den store økningen i fjerde kvartal.

Olje- og gassproduksjonen vil fortsatt øke med om lag 5-6 prosent i de neste årene etter hvert som nye felt kommer i produksjon. Reservene økte med 22 prosent over produksjonen.

Mens Norge fremdeles er Hydros største enkeltstående kjerneområde, er utviklingen i Angola og Nord-Amerika svært lovende. Produksjonen begynte nylig på to viktige felt, Terra Nova og Girassol (se side 10), og Hydro har fått tildelt en 30 prosent andel i det svært dype havområdet i blokk 34 utenfor Angola.

- Vi har en mye mer balansert portefølje nå, sier Torvund.

Hydros virksomhet er imidlertid ikke begrenset til olje. Det omfattende gassprosjektet Ormen Lange på den norske sokkelen vil spille en stor rolle i Hydros framtidige energiproduksjon.

Hydro er også involvert i salg av nedstrømsgass og elektrisitet. - Vi ønsker å sikre en kontinuerlig vekst i det liberaliserte gass- og elektrisitetsmarkedet i Europa, sier han.

- Vårt hovedmål for 2002 er å sikre vekst i oppstrømsproduksjonen, og for å lykkes må vi gjøre flere funn.