Chevron Canada stanser evalueringen av Hebron-prosjektet

februar 12, 2002, 23:00 CET

Chevron Canada Resources og samarbeidende partnere ExxonMobil Canada, Norsk Hydro Canada Oil & Gas og Petro-Canada har bestemt seg for å stanse den felles evalueringen av Hebron-prosjektet, fremgår det av en pressemelding fra Chevron Canada.

"Beslutningen er tatt etter to år med omfattende evaluering av en rekke alternativer for utviklingen av prosjektet," uttaler Jim Simpson, President i Chevron Canada Resources. "Hebron er et ekstremt komplekst prosjekt som byr på betydelige tekniske utfordringer," sier han.

Feltet har krevende reservoaregenskaper som man ikke har støtt på i forbindelse med utbyggingen av feltene Hibernia og Terra Nova. Opp mot 75 prosent av de utvinnbare reservene er tung olje, som betyr at produksjon til havs blir langsommere og vil bli dyrere.

"Dagens teknologi ville kreve boring av et større antall brønner og dermed øke investeringene betydelig," forklarer Simpson. "Gitt det høye kostnadsnivået i det østlige Canada, har vi konkludert med at økonomien i prosjektet ikke gir grunnlag for å gå videre nå."

Partnerne i prosjektet har evaluert tre mulige produksjonssystemer. Ingen av dem møtte kravene i prosjektet på en tilfredsstillende måte.

Partnerne er enige om at Hebron Ben Nevis er en betydelig ressurs som verdsettes et mulig vesentlig aktivum for fremtiden. "Selv om vi ikke finner en økonomisk god måte for å bygge ut feltet nå, så er ressursgrunnlaget godt og kan ha et langsiktig utviklingspotensial," sier Simpson.