"Gå til hovedinnhold"

Oppløftende resultat

februar 19, 2002, 08:30 CET

Statoils resultat for 2001 er oppløftende, og det danner et godt grunnlag for videre vekst og utvikling, sier Statoils konsernsjef Olav Fjell.

Statoil la fram årsresultat og resultat for fjerde kvartal 2001 i dag, 19. februar.

"Vi har styrket Statoil gjennom overtakelsen av andeler av Statens direkte økonomiske engasjement og gjennom en vellykket privatisering. Driftsmessig nådde vi målene våre både når det gjelder produksjons- og resultatsutvikling," sier Fjell.

Han synes det er spesielt tilfredsstillende at produksjonen gikk så godt til tross for de utfordringer Statoil hadde.

Konsernsjefen er godt fornøyd med de ansattes innsats og måten organisasjonen taklet børsintroduksjonen på:

"Organisasjonen gjorde en god jobb før introduksjonen slik at vi fikk den tilliten vi trengte."

Han sier videre at han synes det er hyggelig å registrere den tilliten ansatte har til egen bedrift slik den ble illustrert gjennom kjøp av aksjer i juni. Grunnlaget er derfor godt for å løse framtidens utfordringer.

Statoil oppnådde et resultat på 56,2 milliarder kroner før skatt i 2001 mot 60 milliarder kroner i 2000. Etter skatt var resultatet 17,2 milliarder kroner, 1,1 milliard kroner høyere enn året før.

Resultatet for fjerde kvartal 2001 ble 2,6 milliarder kroner. Korrigert for engangseffekter ble resultatet 3,1 milliarder kroner mot 4,7 milliarder kroner i samme periode i 2000.

"Fjerde kvartal ble preget av at oljeprisen var vesentlig lavere enn tidligere i året. Men det viktigste er at vi styrer det vi kan styre, ikke minst når det gjelder produksjon," sier Fjell.

Statoils årsrapport legges fram 5. april.