Bonus til alle i morselskapet

februar 25, 2002, 07:00 CET

For første gang får alle fast ansatte i morselskapet Statoil ASA utbetalt bonus.

Fem prosent bonus av grunnlønna kommer til å bli utbetalt på marslønna for alle de 10.000 ansatte.

"Vi har hatt et godt resultat på grunn av gode markedsforhold og god innsats gjort i konsernet. Jeg synes det er hyggelig at de ansatte får ta del i dette ved å få fem prosent bonus som er maksimal uttelling," sier konsernsjef Olav Fjell.

Selskapets økonomiske resultat måles etter interne krav til avkastning på sysselsatt kapital. Utslag i oljepris tas ikke med når bonusen beregnes.