Funn nær Gullfaks

februar 26, 2002, 09:00 CET

Operatøren Statoil har påvist funn av gass/kondensat i et område nær Gullfaks-feltet i Nordsjøen.

Letebrønnen 34/10-45 i utvinningstillatelse 050B ble boret fra Gullfaks B-plattformen til et område vest for Gullfaks Vest-feltet. Avstanden fra Gullfaks B er 5,5 kilometer. Det ble også foretatt en sidestegsboring 250 meter mot sør fra den første brønnen. Boringene ble avsluttet på 2220 meter i bergarter av sein jura-alder.

Sektorleder Arild Hesjedal i Undersøkelse og produksjon Norge opplyser at det ble påvist gass/kondensat i begge brønnene i sandstein av antatt kritt alder.

"Det er ikke tidligere gjort funn i reservoar av denne alderen i det aktuelle området. Funnet er derfor interessant og representerer nye muligheter," sier Hesjedal.

Siden brønnen er boret fra Gullfaks B-plattformen, kan den settes i produksjon umiddelbart.

"Erfaringen fra denne produksjonen vil kunne gi viktig informasjon om funnets størrelse og kommersielle verdi," mener Arild Hesjedal.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 050B er Statoil (61 prosent), Norsk Hydro (9 prosent) og Petoro (30 prosent).