Norne på topp

februar 27, 2002, 14:00 CET

Det Statoil-opererte Norne-feltet i Norskehavet har satt produksjonsrekord på over 236.000 fat olje daglig. Feltet er for tiden blant Statoils største enkeltprodusenter på norsk sokkel.

Ut fra dagens oljepris på rundt 175 norske kroner (19,8 dollar) fatet er verdien på dagsproduksjonen cirka 42 millioner kroner.

På gode dager produserer feltet om lag 15.600 fat over designkapasiteten til produksjonsskipet.

Produksjonsdirektør Hans Eidissen sier at økningen i produksjonen henger sammen med fjerningen av flaskehalser i produksjonsanlegget og på produksjonsbrønnene, som eksempelvis for stort trykkfall i ventiler. Det har bidratt til å øke oljegjennomstrømningen. Dessuten trekker han fram god regularitet på anlegget.

Feltet produserer i dag fra ni brønner. Det er spesielt to av brønnene som produserer mye, opptil 50.000 fat daglig hver.

Norne-feltet har nådd topp-produksjon etter at det begynte å produsere i november 1997. Feltet kan produseres lønnsomt ut år 2015.

I dag, torsdag 28. februar, begynner arbeidet med å fylle tankskipet som skal frakte last nummer 300 fra feltet.