Hydro fornøyd med Nordsjøtildelingen

februar 28, 2002, 23:00 CET

- Vi er fornøyd med tildelingen som ga oss to nye operatørskap, sier Torstein Dale Sjøtveit, direktør for Hydros forretningssektor Leting og Utvikling, Norge.

-Nordsjørunden gir selskapene på norsk sokkel mulighet til å "støvsuge" ressurser rundt eksisterende infrastruktur. Vi har fått operatørskap og en eierandel på 50 prosent på blokk 30/11. Dette er en del av et område der vi søker å skaffe nye ressurser til Oseberg-installasjonene. I tillegg fikk vi en seismisk opsjon på blokk 7/1. Her må det gjøres en del arbeid før vi kan klarlegge om denne blokken inneholder borbare prospekter, sier Torstein Dale Sjøtveit.

- Hydros engasjement i denne runden er en del av vår langsiktige deltagelse på norsk sokkel, sier han.

Ifølge pressemeldingen fra Olje og Energi-departementet får følgende selskap tilbud om operatørskap (antall står i parentes): Norsk Hydro (2), Statoil (2), Phillips (2), RWE-DEA (2 ), Pelican/Dong (1) og Kerr-McGee (1).

Mens følgende selskap vil bli tilbudt eierandeler: TotalFinaElf (2), Dong (2), Svenska Petroleum (1), Norsk Hydro (1), Statoil (1), Paladin (1), RWE-DEA (1), Enterprise (1), Norsk Agip (1).

Nordsjøtildelingene 2001:

 

Blokker eller deler av blokker Selskap Andel (prosent)
7/1 Norsk Hydro (operatør)
Dong
60
40
30/11 (del) Norsk Hydro (operatør)
Enterprise
50
50
2/9 (del) Philips (operatør)
Dong
70
30
2/4 (del) Phillips (operatør)
Norsk Agip
Norsk Hydro
Statoil
TotalFinaElf
SDØE
35,112
12,388
6,654
0,950
39,896
5,00
33/12 (del) Statoil (operatør)
SDØE
70,00
30,00
30/6 (del) Statoil (operatør)
TotalFinaElf
RWE- DEA
Paladin
Svenska
SDØE
18,00
18,00
13,50
9,00
4,50
37,00
30/2 (del) RWE-DEA (operatør) 100
34/9 (del) RWE-DEA (operatør) 100
33/9 (del) Kerr- McGee (operatør) 100
1/3 (del) Pelican/Dong (operatø 100