Skip to content

Oseberg-kontrakt til Kværner

mars 3, 2002, 23:00 CET

Som operatør for Oseberg-feltet har Hydro inngått intensjonsavtale med Kværner Oil & Gas om prosjektering, anskaffelse og bygging av gasskompresjonsmodul til Oseberg C.

Avtalen omfatter også modifikasjoner av eksisterende anlegg på Oseberg C. Avtalen har en ramme på 345 millioner kroner. Levering av modulen skal skje i mai 2003 og oppkoplingen offshore sommeren samme år.

Oseberg C Gassinjeksjon vil øke gassinjeksjonskapasiteten på Oseberg C med 70 prosent og derved bidra til økt oljeutvinning. Den økte oljeutvinningen oppnås ved i stor grad å utnytte eksisterende infrastruktur og er hensiktsmessig ut fra målet om best mulig ressursforvaltning.

De øvrige deltagerne i Oseberg lisensen (PL 053 og 079) er Petoro, Statoil, TotalFinaElf og ExxonMobil.