Skip to content

Endrede eierforhold i Scanraff

mars 5, 2002, 23:00 CET

Norsk Hydro og det svenske selskapet Preem Petroleum har inngÄtt en intensjonsavtale om Ä slÄ sammen Scanraff og Scancracker i Lysekil i Sverige.

Hensikten med sammenslÄingen er Ä forbedre driftseffektiviteten og forenkle beslutningsprosessen ved fremtidige investeringer i raffineriet.

Hydro og Preem eier i dag raffineriet gjennom to selskaper - Scanraff og Scancracker. Preem eier 78,5 prosent i Scanraff og 50 prosent i Scancracker, mens Hydro har en andel pÄ 21,5 prosent i Scanraff og 50 prosent i Scancracker.

Eierforholdet i den sammenslÄtte enheten blir Preem med 75 prosent og Hydro med 25 prosent.

Scanraff ble bygd i 1975 og er et av Europas stÞrste raffinerier. Raffineringskapasiteten er 10 millioner tonn rÄolje per Är.