Endrede eierforhold i Scanraff

mars 5, 2002, 23:00 CET

Norsk Hydro og det svenske selskapet Preem Petroleum har inngått en intensjonsavtale om å slå sammen Scanraff og Scancracker i Lysekil i Sverige.

Hensikten med sammenslåingen er å forbedre driftseffektiviteten og forenkle beslutningsprosessen ved fremtidige investeringer i raffineriet.

Hydro og Preem eier i dag raffineriet gjennom to selskaper - Scanraff og Scancracker. Preem eier 78,5 prosent i Scanraff og 50 prosent i Scancracker, mens Hydro har en andel på 21,5 prosent i Scanraff og 50 prosent i Scancracker.

Eierforholdet i den sammenslåtte enheten blir Preem med 75 prosent og Hydro med 25 prosent.

Scanraff ble bygd i 1975 og er et av Europas største raffinerier. Raffineringskapasiteten er 10 millioner tonn råolje per år.