Nye Kristin-kontrakter

mars 5, 2002, 09:45 CET

Operatøren Statoil har tildelt to kontrakter for utbyggingen av gass- og kondensatfeltet Kristin i Norskehavet. Oppdragene er til sammen verdt om lag 85 millioner kroner.

Saipem UK skal installere brønnrammer. Denne kontrakten er verdt rundt 30 millioner kroner. Baker Oil Tools skal levere kompletteringsutstyr for om lag 55 millioner kroner.

Våren 2002 skal det inngås borekontrakt for én rigg. Seinere skal det inngås avtale om leie av enda en rigg.

I løpet av våren og sommeren skal det også tildeles kontrakter for bygging av boligkvarter og stålskrog til den flytende produksjonsplattformen på feltet. Totalt skal det produseres fra 12 undervannsbrønner.

Samlet investering for utbyggingen av Kristin-feltet er anslått til 17 milliarder kroner. Fram til nå er det tildelt kontrakter verdt over seks milliarder kroner.

Kristin skal begynne å produsere 1. oktober 2005.