Skip to Content
no

Hydro støtter Universitetet i Bergen

mars 6, 2002, 23:00 CET

Hydro har inngått en ny stipendavtale med Universitetet i Bergen på tilsammen 12 millioner kroner. - Dette er en del av vårt langsiktige samarbeid med norske universitet og høyskoler for å stimulere oljeutdanningen i Norge, sier Jens Hagen som leder Forskning og Teknologi.

Den nye stipendavtalen med Universitetet i Bergen blir signert av rektor Kirsti Koch Christensen og Jens Hagen i dag 7. mars. Avtalen omfatter støttet til petroleumsrettet forskning innenfor geologi, geofysikk og reservoarteknikk.
- Vi ønsker å bidra til å utvikle fagmiljøene rundt oss. Støtten til Universitetet i Bergen må sees i sammenheng med at vi har en stor FoU-virksomhet på Forskningssenteret på Sandsli. Det er viktig for Hydro at vi har et miljø rundt oss, og at vi arbeider sammen for å bli bedre på hver vår kant, sier Hagen.

- Samarbeidet mellom industri og utdanningsinstitusjonene blir stadig viktigere for Norges evne til å henge med internasjonalt på dette feltet, sier professor Erling Hammer ved Fysisk institutt, UiB. Vi har allerede et omfattende og godt samarbeid med Norsk Hydro om disse utfordringene.

Avtalen gir rom for økonomisk støtte til Dr. Scient-kandidater, forskerstipend, reisestipend og gjesteforelesere ved UiB. Stipendmidlene skal benyttes spesielt for å øke funnsannsynligheten og utvinningen fra felt i drift. Stipendmidlene skal også brukes til å videreutvikle spisskompetanse innen fagfeltene sedimentologi, strukturgeologi, reservoarteknikk og seismisk analyse.