To kontrakter på Mikkel

mars 6, 2002, 09:00 CET

Operatøren Statoil har tildelt to kontrakter med en verdi på til sammen 122 millioner kroner for arbeid på gass- og kondensatfeltet Mikkel i Norskehavet.

Halliburton skal utføre grøfting for legging av kontrollkabel, glykollinje og et 18-tommers transportrør for gass. Statoil utøver med dette en opsjon som er verdt omtrent 37 millioner kroner.

Boskalis Offshore har fått kontrakten for grusdumping langs samme trasé. Denne jobben er verdt om lag 85 millioner kroner. Arbeidet skal utføres i 2002 og 2003.

Ifølge prosjektleder Hans Kristiansen gjenstår det nå én kontrakt for Mikkel-prosjektet. Den skal tildeles i vår og omfatter testing av undervannsanleggene. Oppdraget vil være verdt inntil 20 millioner kroner.

Mikkel bygges ut med et produksjonssystem på havbunnen og med en rørledning for transport av gass knyttet til Midgard-strukturen 35 kilometer lenger nord. Brønnstrømmene fra Midgard går videre i rør til Åsgard B-plattformen.

Mikkel-feltet skal etter planen være i drift fra 1.oktober 2003.

Rettighetshavere på feltet er Statoil, ExxonMobil, Norsk Hydro og Agip.