Heder for bakteriebruk

mars 7, 2002, 09:00 CET

Den Statoil-opererte Norne-lisensen og spesialist Egil Sunde ble i dag, 7. mars, tildelt Oljedirektoratets pris for økt oljeutvinning i 2001 (IOR-prisen, Improved Oil Recovery).

Sunde hedres for å ha utviklet en metode der bakterier brukes for å få mer olje ut av et reservoar. Når mikroorganismene tilføres næring, blir det mange av dem – og disse "vasker" oljen ut av poresystemet nede i reservoaret mer effektivt enn ved injeksjon av vann alene.

"Forhåpentligvis bidrar dette til å øke oppmerksomheten rundt denne metoden og de mulighetene det gir," sier Sunde.

Han har vært ledende når det gjelder forskning på ulik bruk av bakterier de siste ti årene. Arbeidet hans med "Microbial Enhanced Oil Recovery" (MEOR), som omfatter laboratoriearbeid og feltforsøk på land i Østerrike viser hva som skjer i reservoaret og hvilken effekt mikrobiell økt oljeutvinning kan ha.

Lisensen får IOR-prisen fordi det er på Norne-feltet metoden er tatt i bruk. Oljedirektoratet begrunner tildelingen med et ønske om å berømme Statoil for å vise mot og være nyskapende, tørre å ta litt risiko og for å ta beslutningen om å implementere metoden på sokkelen.

"Dette er oppmuntrende. Vi har tro på at metoden vil bidra til å øke utvinningen fra Norne, kanskje opp mot 30 millioner fat i løpet av feltets levetid," sier Ole Magnar Drønen, som er petroleumsteknisk sjef i Norne.

Statoil har i lang tid vært ledende i arbeidet for å øke oljeproduksjonen, og direktør innenfor lete- og utviklingsteknologi Sjur Talstad understreker at metoden er et spennende bidrag for å nå Statoils mål om økt utvinning:

"Jeg registrerer med tilfredshet at våre forskningsprogrammer gir resultater som tas i bruk operasjonelt," sier han.