Snøhvit godkjent

mars 7, 2002, 19:30 CET

Stortinget godkjente i dag, 7. mars, plan for utbygging og drift (PUD) av Snøhvit-feltet i Barentshavet og plan for anlegg og drift (PAD) for LNG-anlegget på Melkøya.

"Vi er godt fornøyd med at Snøhvit-utbyggingen er vedtatt. Realisering av Snøhvit-reservene vil på sikt føre til betydelige inntekter for Statoil, samtidig som vedtaket bidrar til en økning i selskapets bokførte reserver," sier Henrik Carlsen, konserndirektør i forretningsområdet Undersøkelse og produksjon Norge.

Det Statoil-opererte gass- og kondensatfeltet Snøhvit er den første utbyggingen i Barentshavet og det første prosjektet i Europa basert på produksjon av flytende, nedkjølt naturgass (LNG). LNG åpner en ny og framtidsrettet forretningsmulighet for Statoil som supplerer selskapets gasskompetanse.

Snøhvit vil gi store økonomiske ringvirkninger i Nord-Norge. Prosjektet omfatter feltutbygging til havs og rørledning inn til Melkøya ved Hammerfest, hvor det skal bygges mottaksanlegg og anlegg for nedkjøling av gassen. Gassen fraktes i spesialtankskip mellom Hammerfest og mottaksterminaler for LNG i USA og Sør-Europa.

Prosjektet er beregnet å koste rundt 40 milliarder løpende kroner. Dette beløpet inkluderer ikke kostnaden for skipene som skal frakte gassen til markedene.

Utbyggingen planlegges å starte med det første, og produksjonen skal etter planen starte i 2006. I anleggsfasen sysselsetter prosjektet inntil 1200 årsverk på Melkøya. Driften av anlegget, som vil gi rundt 180 faste arbeidsplasser i Hammerfest-området, er planlagt å vare til rundt 2030.

Statoil og de øvrige rettighetshaverne i Snøhvit skal nå vurdere om det er vilkår i Stortingets vedtak som krever avklaring før lisensen fatter et endelig vedtak om utbygging.

Statoil er operatør for Snøhvit og har en andel på 22,29 prosent. De øvrige rettighetshaverne er TotalFinaElf (18,40 prosent), Gaz de France (12 prosent), Norsk Hydro (10 prosent), Amerada Hess (3,26 prosent), RWE-DEA (2,81 prosent) og Svenska Petroleum (1,24 prosent). Petoros andel er 30 prosent.