Nini og Cecilie til Siri

mars 8, 2002, 10:15 CET

De to DONG-opererte feltene Nini og Cecilie skal etter planen knyttes til den Statoil-opererte Siri-plattformen på dansk sokkel.

Partnerne i Siri-lisens 6/95 har inngått en avtale med partnerne i lisensene 16/98 og 4/95 om å behandle og videresende oljen fra Nini- og Cecilie-feltene fra Siri-plattformen.

Dansk Olie og Naturgas (DONG) har levert utbyggingsplaner til Energistyrelsen i Danmark. Etter planen skal feltene bygges ut med to ubemannede brønnhodeplattformer som knyttes til Siri-plattformen med rørledninger. Cecilie og Nini-feltene ligger henholdsvis 10 og 30 kilometer fra Siri.

Partnerne i Nini og Cecilie har anslått at de to feltene inneholder utvinnbare reserver på til sammen rundt 65 millioner fat olje. Feltene skal etter planen begynne å produsere sommeren 2003.

Det er forventet at partnerne fatter endelig vedtak om utbygging av de to feltene rundt 1. juni, etter at myndighetene har godkjent prosjektet.