Alexandra Bech: "Mangfold er fremtiden"

mars 10, 2002, 23:00 CET

Konserndirektør Alexandra Bech, personalansvarlig i Hydro, gjorde det klart at hun ikke støtter Regjeringens forslag om lovpålagt 40 prosent kvotering av kvinner i styrer i børsnoterte selskaper, da hun 8. mars deltok i næringsminister Ansgar Gabrielsens høring i Oslo om kvinner i ledelse. Samtidig understreket hun at "mangfold er fremtiden".

Alexandra Bech viste i sitt innlegg til at hun hadde hatt mye kontakt med media etter næringsministerens utspill om kjønnskvotering av styremedlemmer: - Resultatet er selvfølgelig overskrifter som "Hydro hemmer kvinner". Dette synes jeg er for drøyt og gir et bilde mange kvinner i Hydro ikke kjenner seg igjen i, sa hun.

- Jeg er glad for at jeg arbeider i et selskap som, tross en del feiltrinn og riper i lakken på kvinnespørsmålet, jobber med én overbevisning for øye - at mangfold er fremtiden.

I innlegget pekte hun på at Hydros styre har halvparten kvinner og menn blant aksjonærvalgte styremedlemmer. Hun trakk også fram at Hydros bestrebelser på å få kvinner fram til lederposisjoner har båret frukter, selv om målet ennå ikke er nådd.

I 1997, da en av 10 ledere i Hydro var kvinner, satte selskapets ledelse som målsetting at en av seks ledere skulle være kvinner innen utgangen av 2001, med andre ord en økning fra 10 til 17 prosent. Målet er nådd på to nivåer - når det gjelder kjønnsfordelingen blant avdelingssjefer og blant medlemmene av konsernledelsen. Samlet sett er derimot ikke målet nådd. Andelen kvinner i ledernivåer i Hydro er i dag på 14,84 prosent.

Bech viste til at Hydro er i ferd med å vedta en ny, global personal-policy. "Vi ønsker at våre medarbeidere til sammen representerer et bredt perspektiv som øker vår innsikt, yteevne, innovasjon og langsiktighet. Derfor skal lederne etterstrebe et mangfold med hensyn til kjønn, erfaring, kulturell bakgrunn og alder i team og ledelse på alle nivåer, så vel som en sunn rotasjon av medarbeidere," heter det i det nye policy-dokumentet.

- Dette blir Hydros politikk fremover, støttet opp med ulike typer verktøy og ordninger for å skape bevissthet, handlekraft og praktiske løsninger for å inkludere mangfold i det enkelte land og i den enkelte forretningsenhet, understreket hun.

Nei til styrekvotering

Sin skepsis mot Regjeringens forslag om lovpålagt 40 prosent kvotering av kvinner i styrer i børsnoterte selskaper begrunnet hun ut fra ulike innfallsvinkler:

- For det første er det grunnleggende viktig at aksjonærene opplever at de eier selskapet, at de har evne og vilje til å gjennomføre sine strategier gjennom å velge det styret de mener er det beste. For det andre er jeg alvorlig bekymret for stigmatiseringseffekten av kvotering, sa hun og fremholdt for egen del at et kvoteringsstempel i pannen slett ikke ville virke befordrende for gjennomslagskraft og virkelyst.

- Personlig er jeg sikker på at aksjonærene er best tjent med å fremme et mangfold i styret - offensivt for å bidra til idéskaping, og defensivt for å unngå at man "kjører med skylapper" i forhold til miljøet rundt og moderne tiders forventning om likestilling. I lys av den aktuelle debatten, og fordi jeg tror det over tid vil virke hemmende i rekrutteringsmarkedet, vil det være stadig vanskeligere for valgkomiteer å innstille på et alt for ensidig sammensatt styre, sa Alexandra Bech.

Pressemelding fra Barne- og familiedepartementet