Skip to Content
no

Nytt teknologisprang på Snøhvit

mars 11, 2002, 13:00 CET

Statoil kvalifiserer nå teknologi for verdens lengste kontrollkabel som skal forbinde det fjernstyrte Snøhvit-feltet i Barentshavet og gassanlegget på Melkøya i Vest-Finnmark.

"Vi regner med å inngå kontrakt til sommeren for undervannssystemet og kontrollkabelen. Kontrakten går til én av tre leverandører som vi har rammeavtaler med," sier Inge Polden, overingeniør i Snøhvit-prosjektet.

Statoil og leverandører av undervannssystemer prøver nå ut eksisterende teknologi for den 160 kilometer lange kabelen. Verifiseringen skal pågå fram til årsskiftet 2002-2003.

Alle brønnene, 21 for gass og kondensat og én for injeksjon av karbondioksid, skal styres fra land gjennom kontrollkabelen. Avstanden krever spenning på rundt 3000 volt. Dette er tre ganger mer enn det som er vanlig for et undervannsanlegg.

Kabelen skal ha en diameter på omtrent 110 millimeter, og den skal inneholde høyspent kabler, fiberoptiske kabler og hydraulikkrør. De fiberoptiske kablene skal overføre signaler for styring av ventiler på brønnene og informasjon fra brønnsensorene.

Avstanden mellom kontrollstasjonen på land og den første undervannsinstallasjonen på feltet blir lengst i verden. Til sammenligning er det lengste spennet 50 kilometer på det Statoil-opererte Åsgard-feltet i Norskehavet. På det planlagte Mikkel-feltet i Norskehavet blir det 87 kilometer mellom felt og kontrollstasjon.

Snøhvit begynner etter planen å levere gass i 2006. Feltet er planlagt utbygd i tre faser. Når hele feltet er utbygd i 2018, blir lengste kontrollavstand rundt 210 kilometer.