Fortum inn i Mikkel

mars 12, 2002, 07:00 CET

Operatøren Statoil har solgt en andel på sju prosent i gass- og kondensatfeltet Mikkel i Norskehavet til det finske energiselskapet Fortum.

I februar solgte Statoil også en andel på 7,9 prosent i Mikkel til italienske Agip. Fortum og Agip har nå lik andel i Mikkel- og Åsgard-feltene.

"Salgene er en del av vår strategi for å samordne eierandelene på Haltenbanken," sier Thor Haakon Helgesen, Statoils direktør for Halten/Nordland. Han tilføyer at samordningen skal sikre en best mulig utbygging og lønnsom drift av feltene i området.

Mikkel skal etter planen produsere fra høsten 2003. Brønnstrømmen fra feltet skal prosesseres på Åsgard B-plattformen.

Transaksjonene er avhengig av myndighetenes godkjennelse. Rettighetshaverne i feltet blir da Statoil (41,62 prosent), ExxonMobil (33,48), Norsk Hydro (10), Agip (7,9) og Fortum (7).