Skip to content

Ormen Lange, korrigert versjon

mars 13, 2002, 23:00 CET
Korrigert versjon av Ormen Lange-pressemelding:

Rettighetshaverne i lisensen mener fortsatt at en utbygging til havs er det beste konseptet for Ormen Lange. Nyhamn i Aukra kommune ansees imidlertid som det mest egnete ilandf√łringssted for Ormen Lange dersom gassen skal til land. Fram til slutten av 2002, n√•r det endelige valg av utbyggingsl√łsning for Ormen Lange skal tas, vil derfor utbygging med landanlegg p√• Nyhamn bli utredet for sammenligning med en fullstendig utbygging til havs.

Nyhamn skal utredes videre som mulig ilandf√łringssted frem mot slutten av 2002, og er en del av det utbyggingsalternativet med gass til land som skal sammenlignes mot et produksjonsanlegg til havs med direkte eksport av gassen til det europeiske markedet. Sammenlignet med en utbygging til havs, ser en ilandf√łringsl√łsning per idag ut til √• kreve et sted mellom 5 til 8 milliarder kroner mer i investeringer. Nye sammenligninger vil bli gjort ettersom oppdaterte kostnadsestimater fremlegges i takt med detaljutredningene utover i 2002.

Ormen Lange er det st√łrste gassfeltet som er under utbygging p√• norsk sokkel. Feltet ligger ca 100 km ut fra M√łre - kysten med ansl√•tte reserver p√• 400 milliarder Sm3 gass. Det planlegges en produksjon p√• mellom 15 og 20 milliarder Sm3 gass per √•r, en energimengde tilsvarende hele landets behov. Rettighetshaverne i Ormen Lange - lisensen er Hydro (Operat√łr i utbyggingsfasen), Shell (Operat√łr i driftsfasen), Petoro, Statoil, ExxonMobil og BP.

Produksjonsstart for Ormen Lange er satt til oktober 2007. S√łknad med plan for utbygging og drift er planlagt √• skulle leveres til besluttende myndigheter i desember 2003. Prosjektet er i konseptvalgsfasen hvor f√łlgende to hovedkonsepter utredes:

* Fullprosess plattform til havs med direkte gasseksport til markedet.

* Produksjonsanlegg til havs i kombinasjon med landanlegg for prosessering og gasseksport til markedet.

Beslutningen om hvorvidt Ormen Lange skal bygges ut som plattform til havs eller i kombinasjon med et mulig landanlegg, skal taes i desember 2002. Likevel m√• prosjektet allerede n√•, ni m√•neder f√łr konseptvalg, ha avklart hvilket ilandf√łringssted som skal inng√• i beslutningsunderlaget. Dette er n√łdvendig for √• sikre produksjonsstart i 2007. Sammenlignet med behandlingen av et tilsvarende plattformanlegg til havs, kreves det lengre tid for et landanlegg til √• bli ferdig utredet, behandlet og godkjent. For at prosjektet, offentlige faginstanser og myndigheter skal rekke dette innen de n√łdvendige frister frem mot produksjonsstart i 2007, m√• det mulige ilandf√łringsstedet bestemmes nesten et √•r f√łr endelig konseptvalg.

Valget av Nyhamn som mulig ilandf√łringssted er basert p√• omfattende utredninger som har p√•g√•tt siden v√•ren 2000. Det har v√¶rt n√¶rt samarbeid mellom Ormen Lange - prosjektet, de involverte kommuner og M√łre og Romsdals fylke omkring utredningsprosessen og utvelgelseskriteriene. I tillegg til vurdering av √łkonomi og tekniske forutsetninger, er valget gjort p√• grunnlag av konsekvensstudier innen omr√•dene samfunnsinteresser, helse, milj√ł og sikkerhet utf√łrt av uavhengige r√•dgivende selskaper ledende innen sine kompetanseomr√•der. Nyhamn er som mulig ilandf√łringssted prim√¶rt vurdert ut fra √• skulle dekke prosesseringsbehovet til en Ormen Lange - utbygging alene, men er ogs√• utredet mhp √• kunne utvikles til et mulig gassknutepunkt for flere felt.

Ved prosjektering av prosessanlegg og integrasjonssynergier som underlag for beregning av n√łdvendige investeringer, har det for deler av anlegget ved Tjeldbergodden v√¶rt sett p√• to ulike konsepter for prosessanlegg. I forbindelse med dette gjenst√•r det n√•, etter valget av mulig ilandf√łringssted, √• verifisere allerede p√•viste synergibesparelser. Dette arbeidet vil v√¶re ferdig til 1.mai 2002.

I utredningene fremover vil det bli fokus p√• √• optimalisere b√•de offshorekonseptet, ilandf√łringskonseptet og evt. alternative muligheter, for derigjennom √• finne de beste l√łsningene mhp l√łnnsomhet, kostnader, samfunnsinteresser, helse , milj√ł og sikkerhet.

Rettighetshaverne i Ormen Lange:
Norsk Hydro 18% (Operat√łr i utbyggingsfasen)
A/S Norske Shell 17% (Operat√łr i driftsfasen)
Petoro AS 36%
BP Norge AS 11%
Statoil ASA 11%
ExxonMobil 7%