Banebrytende på sikkerhet

mars 15, 2002, 07:00 CET

Selskapets største sikkerhetssjekk gjennom tidene er gjennomført på alle Statoils anlegg. Kontrollen viser at tilstanden er god, men at det også er behov for forbedringer.

Undersøkelsene ble igangsatt etter Statoils eget initiativ. Den har pågått i 18 måneder på selskapets viktigste installasjoner på land og til havs i og utenfor Norge.

"Målet med gjennomgangen er å høyne Statoils sikkerhetsnivå og ytterligere redusere faren for store ulykker," sier sikkerhetsdirektør Geir Pettersen.

Prosjektet har sjekket hele 30.000 kontrollpunkter på sikkerhetssystemene. Tilstanden på de tekniske sikkerhetsbarrierene, som er bygget inn i anleggene, er generelt sett god, ifølge rapporten. Noen steder er barrierene mangelfulle, men ingen av funnene er av en slik karakter at det krever umiddelbar stans og utbedring. Rundt 85 prosent av systemene har fått ståkarakter.

"Oppfølgningen av denne gjennomgangen vil bli gitt høyeste prioritet. De forhold som ikke er i henhold til selskapets krav er vi i gang med å rette opp," sier Henrik Carlsen, konserndirektør for Undersøkelse og produksjon Norge.

Sikkerhetsdirektør Magne Ognedal i Oljedirektoratet synes at Statoil har gjort et nybrottsarbeid ved å få oversikt over den tekniske tilstanden.

"Oljedirektoratet vil følge opp og bruke kunnskapen og innsikten videre overfor oljeindustrien generelt," sier Ognedal og legger til at det er avgjørende for selskapene å sørge for at sikkerheten til enhver tid er i orden.