Miljøbelastningen går ned

mars 15, 2002, 13:15 CET

Nye metoder og systematisk miljøarbeid gjør at skadelige utslipp til sjø fra Statoils felt kommer til å gå kraftig ned i årene framover.

”Statoils mål er sammenfallende med myndighetenes mål om null skadelige utslipp til sjø innen 2005. Bruk av ny teknologi er verktøyet for nå dette målet,” sier Henrik Carlsen, konserndirektør for Undersøkelse og produksjon Norge.

Han peker på at Statoil har gjort et grundig arbeid i mange år for å kartlegge og komme fram til gode løsninger på hvordan utslippene til sjø skal reduseres.

”Vi har utviklet en ny metodikk for å beregne den nøyaktige miljørisikoen for hvert enkelt felt. Det gjør oss i stand til å prioritere ut fra kostnad og miljøeffekt, slik at vi i hvert enkelt prosjekt kan velge tiltakene som gir mest miljø for hver krone.”

Snøhvit og Kristin representerer en ny generasjon olje- og gassfelt med gode og effektive miljøløsninger basert på denne metoden. Snøhvit-feltet skal gi null skadelige utslipp til sjø. Et lukket anlegg på land skal rense utslippene før det slippes ut i havet.

Statoil har også arbeidet systematisk for å få ned miljøbelastningen ved utslipp til sjø ved å fase ut bruken av miljøskadelige kjemikalier. Fra 1997 fram til i dag reduserte selskapet de årlige utslippene av denne type kjemikalier med over 80 prosent - fra nær 2000 tonn til rundt 350 tonn.

”Per i dag er 90 prosent av kjemikaliene som vi bruker grønne,” sier Carlsen.

Han understreker at rent hav er en forutsetning for Statoils virksomhet.

For mer informasjon se presentasjon.