Klare for innsats i Angola

mars 17, 2002, 23:00 CET

Fem angolanske boreingeniører har fått sine vitnemål etter seks måneders faglig påbygging i regi av Hydro. - Denne seremonien bekrefter det gode forholdet mellom Norge og Angola, sa Angolas ministerråd Mário de Azevedo Constantino.

Vitnemålene ble nylig overrakt av Nøtterøys ordfører Svein Harding Hansen ved en tilstelning hos Integrated Technical Consultants (ITC), som har utviklet og drevet kurset.

Det seks måneder lange utdanningsprogrammet er et ledd i Hydros "Management and Technology Transfer Program", som har som mål å lære opp unge angolanere til å drive landets olje- og gassindustri.

Svein Fagereng, leder av ITC, forteller at det seks måneder lange kurset har hatt et praktisk, industrielt opplegg, med blant annet innføring i bruk av datasystemer

Fagereng er imponert over det faglige nivået i gruppen. En student oppnådde den høyeste poengsummen det er mulig å få. Før de kom til Norge, gjennomgikk angolanerne et tre måneder langt engelskkurs i den engelske byen York.

I sin tale sa ministerråd Mário de Azevedo Constantino ved Angolas ambassade i Stockholm at vitnemålutdelingen og tilstelningen på Nøtterøy var en bekreftelse på det gode forholdet mellom Norge og Angola. Han trakk også fram samarbeidsavtalen mellom Hydro og det angolanske statsoljeselskapet Sonangol som et positivt bidrag.

- Vi er interessert i langsiktig samarbeid, slik vi har med Norge, sa Constantino. Og, la han til, - aller viktigst for landets videre utvikling, er at det nå er utsikter til å få fred.

I sin tale sa ministerråd Mário de Azevedo Constantino ved Angolas ambassade i Stockholm at vitnemålutdelingen og tilstelningen på Nøtterøy var en bekreftelse på det gode forholdet mellom Norge og Angola. Han trakk også fram samarbeidsavtalen mellom Hydro og det angolanske statsoljeselskapet Sonangol som et positivt bidrag.

- Vi er interessert i langsiktig samarbeid, slik vi har med Norge, sa Constantino. Og, la han til, - aller viktigst for landets videre utvikling, er at det nå er utsikter til å få fred.