Norsk Hydro søker om tildelinger i 17. konsesjonsrunde

mars 17, 2002, 23:00 CET

Norsk Hydro har søkt Olje- og energidepartementet om operatørskap og deltakerandeler i 17. konsesjonsrunde i Norskehavet.

- Utlyst areal i 17. runde har et meget interessant gasspotensial, sier direktør Torstein Dale Sjøtveit.

- For Norsk Hydro som et av de ledende operatørselskap på norsk sokkel, er det en ambisjon å bygge på de erfaringer og den teknologikunnskap denne aktiviteten har gitt, for videre kartlegging og utbygging av norske olje- og gassressurser.

Norsk Hydro har en strategi for vekst innen Olje- og energiområdet, og ser på forsatt utvikling av norsk sokkel som en viktig del av denne strategien, i tillegg til den omfattende internasjonale lete- og utbyggingsaktivitet som selskapet gjennomfører.