"Gå til hovedinnhold"

Første lettolje fra Sincor

mars 18, 2002, 07:00 CET

Oppgraderingsanlegget i Jose i Venezuela har startet produksjonen av lavsvovlig lettolje fra Sincor-prosjektet. Statoil har en andel på 15 prosent i Sincor.

Første last med oppgradert råolje, av kvaliteten Zuata Sweet, skal etter planen forlate terminalen i Jose i slutten av mars. De første regulære lastene skal skipes til markedet i april.

Sincor er et av de største prosjektene Statoil er involvert i utenfor Norge. Prosjektet er også det største i Venezuela. De totale kostnadene er beregnet til 4,2 milliarder dollar.

Feltene i Sincor-prosjektet vil levere 200.000 fat tungolje daglig fra Zuata-regionen i Orinoco-beltet rundt 200 kilometer inn i landet fra Jose. Av dette volumet skal oppgraderingsanlegget produsere 180.000 fat lavsvovlig råolje per dag. Statoils andel er 27.000 fat i døgnet.

De andre rettighetshaverne i Sincor er statsoljeselskapet Petróleos de Venzuela S.A (PDVSA) med 38 prosent og TotalFinaElf med 47 prosent.

"I prosjektet har Statoil særlig bidratt med planlegging og gjennomføring av bore- og brønnaktivitetene. Selskapet har også spilt en viktig rolle når det gjelder feltutviklingsplaner, prosjektgjennomføring og prinsippene for salg av den oppgraderte råolje i det amerikanske markedet," opplyser Kåre Røsandhaug, som er Statoils direktør for internasjonal produksjon.

Det har tatt 42 måneder å få oppgraderingsanlegget i full drift. Sincor har kontrakt med myndighetene i Venezuela om å produsere fra Zuata-feltene fram til 2037.

Statoil har kjøpt en av de første lastene, den forlater Jose i løpet av de neste ukene.