Hydro-felt stanser oljeproduksjonen

mars 18, 2002, 23:00 CET

Produksjonen er for tiden stanset på de Hydro-opererte feltene Brage og Troll C, som ledd i oppfyllelsen av norsk myndigheters vedtak om å redusere oljeproduksjonen.

For å møte myndighetenes vedtak om redusert oljeproduksjon i første kvartal, vil Hydro i siste del av mars redusere produksjonen fra flere av de feltene selskapet er operatør for.

Gjennomsnittlig over første kvartal vil produksjonen bli redusert med fem prosent i forhold til planlagt nivå, går det fram av en pressemelding fra Hydro tirsdag. Produksjonen på feltene Brage og Troll C er for tiden stengt helt ned. På Brage vil produksjonsstansen vare i 12 dager, mens Troll C vil stanse i 14 dager.

Feltene Oseberg, Visund og Tordis vil redusere produksjonsnivået i siste del av mars. På de øvrige feltene er det små eller ingen reduksjoner. Nedstengningene blir benyttet til å gjennomføre vedlikehold eller forberede modifikasjoner. Dette er arbeider som ikke ville ha blitt gjennomført nå, dersom feltene hadde hatt adgang til full produksjon.

Den reguleringen som gjennomføres, og som også er vedtatt for annet kvartal, er forutsatt i Hydros anslag over selskapets oljeproduksjon i inneværende år. Det anslaget som tidligere er gitt på 430 000 fat per dag i gjennomsnitt for året, gjelder derfor fortsatt.