Norsk Hydro Technology Ventures investerer i bølgeenergi

mars 18, 2002, 23:00 CET

Norsk Hydro Technology Ventures investerer i et nytt bølgekraftkonsept som er utviklet av det skotske selskapet Ocean Power Delivery.

- Norsk Hydro Technology Ventures (NTV) - Hydros venturekapitalfond for energiprosjekter - har undersøkt flere konsepter for bølgeenergi rundt i verden før vi konkluderte med Pelamis, en datastyrt "slange" som er utviklet av Ocean Power Delivery, et lite, nyetablert firma i Skottland, sier Richard Erskine, Investeringsansvarlig i NTV.

Tidligere forsøk på en lønnsom utnyttelse av energi fra bølger, som ifølge Verdens energiråd på sikt vil kunne bidra med 15 prosent av verdens energibehov, har hatt begrenset suksess. For å overleve i stormvær har innetningene vært store og tunge, mens energien for det meste hentes ut av normalt store bølger.

Norsk Hydro Technology Ventures har ledet en gruppe investorer som også omfatter SAM Private Equity i Zürich og 3i, et av Europas ledende venturekapitalselskaper. Til sammen bidrar investorene med seks millioner britiske pund (9,8 millioner euro) i like store andeler til Ocean Power Delivery med det formål å få installert en prototyp i vannet som kan produsere elektrisitet til nettet i løpet av to år.

Stort markedspotensial

EUs forpliktelse om å dekke 12,5 prosent av sitt energibehov gjennom fornybare kilder innen 2010, er blitt en betydelig drivkraft i utviklingen av ny teknologi. Vindkraft har ført an - med europeisk kapasitet antatt å vokse fra 18.000 MW i 2000 til 58.000 MW innen 2005. Det er klare indikasjoner på at bølgeenergi vil kunne følge denne utviklingen dersom utstyret tåler de krevende forholdene til havs. En vellykket utvikling av Pelamis og andre teknologier kan bane veien for et stort globalt marked for bølgekraft.

Pelamis er en halvt nedsenkbar konstruksjon som består av sylinderformede seksjoner forbundet med hengsler som inneholder hydrauliske stempler. Konstruksjonen vil være om lag 150 meter lang og 3,5 meter i diameter og vil ha en installert kapasitet på rundt 750 kilowatt. Flere enheter kan knyttes sammen og kobles til land gjennom en kabel på havbunnen. En 30 MW bølgepark vil dekke et 1 km2 stort areal. Pelamis sin hydrodynamiske utforming og fleksibilitet, samt anvendelse av moderne offshore oljeteknologi, gjør enheten i stand til å overleve stormer og holde konstruksjonskostnadene nede.

Energimarked i forandring

- NTVs rolle er å finne spennende investeringer med forventet avkastning på venture kapital nivå, samtidig med å bidra strategisk gjennom å være "øyne og ører" for Hydros energiaktivitet i et energimarked som er i stadig forandring. Vi er særlig glade for å ha muligheten til å gjøre denne investeringen sammen med 3i og SAM, sier Jørgen C. Arentz Rostrup, administrerende direktør i NTV.

- NTV har hittil gjennomført fem investeringer og vurderer for øyeblikket flere muligheter innen distribuert kraftgenerering og fornybar energi, sier Rostrup.

I tillegg til en årlige produksjon av vannkraft (9 TWh i gjennomsnitt), prioriterer Hydro i økende grad også annen fornybar energi. Utvidelsen av Tyin kraftverk på Vestlandet vil gi 200 GWh og Havøygavlen vindpark i Nord-Norge vil produsere 120 GWh. Selskapets energisektor vurderer samtidig andre vindkraftinitiativ. Hydro prioriterer også tiltak for bruk av hydrogen som vil kunne bane vei for en helt utslippsfri energibærer.

Mer informasjon på internett...

... om Ocean Power Delivery: www.oceanpd.com
... om Norsk Hydro Technology Ventures: www.ntv.hydro.com