Skip to Content
no

Kårstø forbereder for Mikkel

mars 19, 2002, 07:45 CET

Statoil har tildelt to kontrakter for arbeid på Kårstø-anlegget i Rogaland der gassen fra Mikkel-feltet i Norskehavet skal ilandføres. Kontraktene er til sammen verdt 90 millioner kroner.

Fabricom Contracting skal bygge en mottaksmodul, en kontrollenhet for gass samt en hevet rørgate verdt rundt 70 millioner kroner. Modulene og rørgaten skal bygges i Belgia, og de skal leveres på Kårstø i november.

Veidekke har fått kontrakt for bygg og anlegg på Kårstø. Denne kontrakten er verdt om lag 20 millioner kroner. Arbeidet har startet og skal pågå til oktober 2003.
Gassen fra Mikkel skal transporteres gjennom rørledningen Åsgard transport til Kårstø. Der skal den behandles før den leveres til det europeiske markedet. Mikkel skal levere gass fra 2003.

Statoil er teknisk driftsansvarlig for Kårstø-anlegget. Utvidelsene på Kårstø øker kapasiteten til gassanlegget med 13,5 millioner kubikkmeter i døgnet.