Nytt beredskapsfartøy i nord

mars 20, 2002, 12:00 CET

Statoil har tildelt rederiet Simon Møkster Shipping kontrakt for bygging og drift av nytt beredskapsfartøy for feltene i området Halten/Nordland i Norskehavet. Kontrakten er verd vel 600 millioner kroner.

Statoil inngikk i fjor en samarbeidsavtale med Shell og Norsk Hydro om felles beredskapsfartøy for området Halten/Nordland.

"Beredskapsfartøyet er siste etappe i arbeidet med å etablere en områdeberedskap for Halten/Nordland. Skipet representerer en ny type fartøy med kvaliteter vi ikke har hatt tidligere," sier Steinar Solvang, som er Statoils helse, miljø og sikkerhetssjef for Halten/Nordland.

Skipet, som etter planen settes i drift 1. juli 2003, vil kunne ta om bord inntil 370 personer ved en storulykke.

Ved hjelp av et nyutviklet hekkarrangement vil fartøyet kunne ta opp stuplivbåter og mann over bord-båter (MOB-båter). Det vil dermed kunne operere MOB-båter under ekstreme værforhold.

Om bord på fartøyet skal det installeres helikopterdekk. Dette gjør det mulig å operere fartøyet sammen med søk- og redningshelikopteret (search and rescue, SAR) som også inngår i områdeberedskapen for Halten/Nordland.

Fartøyet får en sentral rolle i oljevernberedskapen. I tillegg til oljevernutstyr, blir det et eget analyseverksted om bord for prøver av oljeutslipp. Fartøyet vil dessuten bli utstyrt med teknologi som kan brukes sammen med helikopter i bekjempelse av oljeutslipp.

Beredskapsfartøyet blir rundt 90 meter langt og 18 meter bredt. Det vil kunne holde en fart på 20 knop, og besetningen blir på 12 personer. Skipet skal bygges ved Aker Aukra i samarbeid med Langsten i Møre og Romsdal.