Snøhvit fremdeles uavklart

mars 22, 2002, 07:00 CET

Statoil er orientert om at situasjonen mellom norske myndigheter og EFTAs kontrollorgan ESA fortsatt er uavklart med hensyn til utbyggingen av Snøhvit-feltet i Barentshavet.

Dette framgår av et brev lagt fram av ESA.

Partnerskapet vil nå henvende seg til norske myndigheter for å få en avklaring av skattebehandlingen av Snøhvit-prosjektet. For å kunne videreføre prosjektet, må partnerskapet ha en endelig avklaring senest 15. april i år.

De av partnerene som har solgt gass til spanske Iberdrola og El Paso Global LNG Company i USA, har frist til 22. mars for endelig å bekrefte salsgsavtalene.

Det er også inngått avtaler med rederier om bygging av tre tankskip for flytende gass (liquefied natural gas, LNG). Disse avtalene har samme frist for endelig bekreftelse.

På grunn av manglende avklaring av rammebetingelsene kan disse partnerne ikke gi slik bekreftelse til kjøpere og redere innen tidsfristen.

Statoil arbeider med å få utsatt fristene for bekreftelse av salgs- og skipningsavtalene.

Partnerskapet vil også videreføre forberedelsene til prosjektet i henhold til gjeldende planer. Arbeidene på Melkøya utenfor Hammerfest vil ikke bli satt i gang og nye forpliktelser vil ikke bli inngått før rammevilkårene i forhold til myndighetene er avklart.