Ny frist for Snøhvits gassavtaler

mars 25, 2002, 09:15 CET

Fristen for å bekrefte avtalene om gassalg fra Snøhvit-feltet i Barentshavet er forlenget, slik at partnerskapet får tid til å avklare rammevilkårene med myndighetene.

De av partnerne som har kontrakt med spanske Iberdrola og amerikanske El Paso Global LNG Company har fått forlenget fristen utover 22. mars for endelig å bekrefte salgsavtalene, opplyser Otto Granli, direktør for gassalg og skipning. Operatøren Statoil arbeider fortsatt med å få utsatt fristene for bekreftelse av skipningsavtalene.

Partnerskapet i Snøhvit har henvendt seg til norske myndigheter for å få en avklaring av skattebehandlingen av Snøhvit-prosjektet. For å kunne videreføre prosjektet, må partnerskapet ha en endelig avklaring senest 15. april i år.