Johan B. Holte er død

april 2, 2002, 23:00 CEST

Tidligere generaldirektør Johan B. Holte døde mandag 1. april, 87 år gammel.

Johan B. Holte ble født 19. februar 1915 på Notodden. 23 år gammel gikk han ut av Norges Tekniske Høgskole i Trondheim som sivilingeniør på Kjemilinjen og fikk arbeidserfaring blant annet som laboratoriesjef i A/S Freia.

Fra 1948 var Johan B. Holte ansatt i Norsk Hydro, først som sjef for kjemisk avdeling ved Notodden Salpeterfabrikker og fra 1957 til 1966 som direktør for Forskningsetaten i selskapet. Fra 1964 til 1966 var han også assisterende generaldirektør.

1. januar 1967 tiltrådte Johan B. Holte som generaldirektør i Norsk Hydro, en stilling han hadde fram til 1. november 1977. Deretter var han selskapets styreformann fram til 1985, før han rundet av sitt mangeårige virke for Hydro som spesialrådgiver for generaldirektøren. I tillegg ivaretok han en rekke styreverv på selskapets vegne.

Det moderne Hydros grunnlegger

Johan B. Holte ledet Norsk Hydro gjennom en meget ekspansiv periode og er blitt betegnet som det moderne Hydros grunnlegger. "I løpet av 10 år snudde han opp ned på selskapet," het det i en artikkel i Hydros konsernavis Profil i forbindelse med Holtes 80 års dag i 1995.

Stikkord er Hydros overgang til petrokjemisk PVC- og ammoniakkproduksjon, satsing på oljevirksomheten på norsk sokkel, et økende engasjement innen aluminium og internasjonalisering av gjødselproduksjonen gjennom etablering i Qatar. Holte blir også tillagt vesentlig betydning for den samarbeidsånd som skulle komme til å prege bedriftskulturen i Hydro fra 1960-tallet.

For sin innsats for norsk industri ble Johan B. Holte tildelt en rekke utmerkelser. Han ble ridder av St. Olavs Orden i 1972 og fikk kommandørkorset av St. Olavs Orden i 1976.