Skip to content

Årsaken til Åsgard-vibrasjonene kjent

april 4, 2002, 13:00 CEST

Etter et omfattende testprogram har operatøren Statoil avklart årsaken til vibrasjonene i eksportørene på gassplattformen Åsgard B i Norskehavet.

"Vibrasjonene oppstår på grunn av akustiske bølger som lages når gassen strømmer over ujevnheter i overflaten inne i det fleksible stigerøret fra Åsgard B og ned til havbunnen," sier produksjonsdirektør Ola Krumsvik.

Han forklarer at de akustiske bølgene forplanter seg til plattformens faste rørsystem, og at det oppstår vibrasjoner på grunn av resonans ved spesielle bølgefrekvenser. Ved å gjøre noen endringer på de gassførende rørledningene om bord, kan problemet reduseres uten at det går utover eksportkapasiteten.

Et system for overvåkning av vibrasjonene er installert. Om bord er det gjort forsterkninger som gjør at eksporten nå er i overkant av 20 millioner kubikkmeter gass per dag. I juni skal det gjøres ytterligere modifikasjoner og installeres et tredje stigerør.

Etter arbeidet som utføres i juni, regner Statoil med at Åsgard B kan produsere for fullt. Plattformen skal imidlertid også modifiseres i forbindelse med den planlagte revisjonsstansen på mottaksanlegget på Kårstø i Rogaland i september

På Åsgard-feltet utbedres også sveieskjøtene på rørene som forbinder installasjonene til Smørbukk-reservoaret. Foreløpig er 46 av de 72 sveisene reparert, ifølge Idar O. Grytdal, operasjonsleder for undervannsanleggene.

Reparasjonsarbeidet er svært væravhengig. Rørendene med dårlige sveiser frikobles ved bruk av fjernstyrt undervannsutstyr, deretter løftes de opp til overflaten for sveising. Reparasjonene har teknisk sett gått som planlagt, men mye dårlig vær har gitt en mindre forsinkelse som man forsøker å hente inn. Arbeidene skal etter planen avsluttes i løpet av sommeren.

Forpliktede gassvolumer levers med støtte fra andre felt i de periodene Åsgard har redusert eksportkapasitet.