Produserte mindre olje i mars

april 4, 2002, 12:00 CEST

Statoil reduserte oljeproduksjonen på seks egenopererte felt på norsk sokkel i deler av mars måned. Bakgrunnen er myndighetenes krav om kutt i Norges oljeproduksjon med 150.000 fat per dag i første kvartal.

Norne-feltet i Norskehavet samt Statfjord Øst, Statfjord Nord, Gullfaks og Veslefrikk i Nordsjøen kjørte med redusert produksjon i perioden. Glitne-feltet i Nordsjøen var helt nedstengt i vel to døgn.

De øvrige Statoil-opererte oljefeltene produserte som normalt. Etter 1. april produserer alle feltene igjen som normalt, men innenfor produksjonsbegrensningen som gjelder for andre kvartal.

Olje- og energidepartementet gir vanligvis produksjonstillatelser for ett år om gangen for hvert felt på norsk sokkel. I første halvår 2002 har Norge forpliktet seg til ikke å produsere mer enn 3,02 million fat per dag i gjennomsnitt. Produksjonstillatelsene for første og andre kvartal er utformet på dette grunnlaget.