Fantastisk Troll-rekord

april 9, 2002, 23:00 CEST

Troll er nå det desidert mest produserende oljefelt på norsk sokkel. Den nye rekorden på 444.204 fat olje ble satt 8. april og markerer et foreløpig høydepunkt i historien om Trollfeltet.

- Med tanke på at mange ikke trodde det var mulig å utvinne olje fra Troll, er dette en utrolig milepæl, sier Johan Kristian Mikkelsen, som leder Troll forretningsområde i Hydro.

I tillegg til en samlet produksjonsrekord for Troll, som omfatter både Troll B- og Troll C-plattformen, ble det 8. april satt en ny produksjonsrekord på Troll C med 224.886 fat.

Troll ligger nå på produksjonstoppen både når det gjelder olje og gass på norsk kontinentalsokkel. Dette er resultatet av en langsiktig teknologiutvikling i operatørselskapet Norsk Hydro og hos selskapets leverandører.

Det er først og fremst avansert bore- og brønnteknologi som er forklaringen når gassfeltet Troll også er Norges største oljefelt. Ny teknologi for boring av lange horisontale brønner har vært avgjørende for å kunne produsere olje fra åtte-ni meter tynne reservoarsoner. Det er også boret 13 brønner på Troll med to brønngrener.

- Grenbrønner er et virkemiddel som reduserer kostnaden ved hver brønn betydelig. Vi står nå på trappene til å bore den første brønnen med tre grener. Det vil være den første tregrensbrønn i verden som er boret til havs. Vi har en visjon om å bore nye brønner med både fire og fem grener, sier Mikkelsen.