Forlenger borekontrakt

april 10, 2002, 13:30 CEST

Smedvig har fått forlenget feltkontrakten med Statoil på Statfjord-feltet i Nordsjøen.

Kontraktsforlengelsen har en varighet på to år frem til september 2004. Den omfatter produksjonsboring, vedlikehold og støtte til brønnoperasjonene på alle tre Statfjord-plattformene. Verdien av kontraktsforlengelsen er beregnet til rundt 400 millioner kroner.

Smedvig har hatt en samlet feltkontrakt for Statfjord-feltet siden 1987. Før dette var selskapet engasjert på Statfjord C fra 1982 og på Statfjord A og B fra 1986.

Kontraktsforlengelsen kommer til å sysselsette om lag 250 personer.