Aktiv innsats mot oljeutslipp

april 11, 2002, 23:00 CEST

Hydro er anmeldt for et utslipp av olje i produsert vann fra Troll C. - Dette var et enkelttilfelle. I løpet av det siste året har vi nær halvert utslippene av olje i produsert vann fra Troll, sier Knut Henrik Dalland, som er feltsjef på Troll C.

Utslippet av olje i produsert vann som er bakgrunnen for SFTs anmeldelse av Hydro, skjedde i juni 2001. Utslippet skjedde i en periode med ustabilitet i prosessanlegget på grunn av dårlig vær samtidig som det oppstod problemer med deler av vannbehandlingsanlegget. Utslippet ble meldt til SFT i henhold til rutinene og gransket av Hydro. Hydro gjennomførte også en miljøskadevurdering etter utslippet.

- Dette utslippet var en enkeltstående hendelse. Vi jobber hardt for å redusere utslippene av olje i produsert vann fra Troll, sier Knut Henrik Dalland.

Anvendelse av den nye ny teknologi som er utviklet av selskapet Epcon i samarbeid med Hydro har ført til at utslippene av olje i produsert vann fra Troll C er redusert med rundt 40 prosent i løpet av det siste året. Epconanlegg i full skala vil bli tatt i bruk på flere av plattformene Hydro driver i nær fremtid.

Antallet utslipp av olje til sjø fra Hydros installasjoner på norsk sokkel er redusert fra 15 i 1999 til 5 i 2001.

Hydro gjennomførte en miljøskadevurdering etter utslippet i juni 2001. Miljøeksperter ved Hydros forskningssenter i Porsgrunn skriver i sin rapport at utslippet kan ha ført til overskridelse av akseptgrensene i vannmassene nær opptill Troll C i to dager etter at utslippene fant sted. Rapporten konkluderer med at utslippet har hatt en begrenset negativ effekt for livet i havet.