Tildeler kontrakt på Kårstø

april 11, 2002, 14:30 CEST

Statoil har på vegne av Gassco tildelt Fabricom en kontrakt for å utføre arbeid på Kårstø gassbehandlingsanlegg.

Arbeidet omfatter prefabrikasjon og installasjon av mekanisk og elektrisk utstyr, samt instrumentutstyr, i forbindelse med utbyggingsprosjektet på Kårstø. Utbyggingen skal gjøre gassbehandlingsanlegget i stand til å ta i mot og behandle gass fra Mikkel-feltet i Norskehavet.

Kontrakten er verdt 160 millioner kroner, og vil ha en varighet fra april i år til oktober 2003. Arbeidet inkluderer blant annet installasjon av rørgater og to moduler. Disse skal bygges av Fabricom i Belgia, og skal leveres på Kårstø i november.

Mikkel-utvidelsen på Kårstø skal være ferdig for å ta i mot gassleveranser 1. oktober 2003. Utvidelsen innebærer en samlet investering på rundt én milliard kroner.

Statoil er teknisk driftsansvarlig for gassbehandlingsanlegget på Kårstø. Anlegget mottar rikgass gjennom rørledningene Statpipe og Åsgard transport som opereres av Gassco. Kondensat går gjennom en egen ledning fra Sleipner-området. Etter prosessen på Kårstø, eksporteres LPG (Liquefied Petroleum Gas) og kondensat med tankskip, mens salgsgass eksporteres til kontinentet gjennom rørledningene Europipe II og Statpipe.