"Rett tid for hydrogen"

april 14, 2002, 23:00 CEST

Norsk Hydro Elektrolysører (NHEL) og Hydro Energi deltar i disse dager på den store industrimessen i Hannover sammen med en rekke andre selskaper som arbeider med hydrogen og brenselcelle-systemer.

- Overskriften "Time is right for hydrogen" er meget treffende, påpeker salg- og markedssjef Andres Cloumann, en av NHELs representanter på messen.

Hydrogen-delen av messen er i år på 1.600 kvadratmeter og er gitt plass i hall 13. Hannover-messen vil i løpet av dagene fram til 20. april ha rundt 300.000 besøkende og har et svært internasjonalt publikum.

- Da vi var her for første gang i 1996, var hydrogen en del av Forskning og utvikling i hall 18. Langt flere selskaper ser nå mulighetene i hydrogen. Dette kommer til uttrykk i at vi i dag er gitt en mer sentral plassering og står her sammen med selskaper som Ballard, DaimlerChrysler, RVE, Ruhrgas, Opel og BMW - for å nevne noen. De store og viktige selskapene er med i satsingen på hydrogen. Det er skjedd et gjennombrudd, sier Cloumann.

Nyoppusset hjemmeside på internett

Norsk Hydro Elektrolysører har i forkant av messen relansert sin hjemmeside på internett og presenterer nå både en høyttrykkselektrolysør og en vanlig atmosfærisk elektrolysør på nettet.

Hjemmesiden gir også mer informasjon om NHELs deltakelse på industrimessen i Hannover.

 

Besøk Norsk Hydro Elektrolysører på internett:

www.electrolysers.com