Endringer i Statoils valgkomité 

april 16, 2002, 07:00 CEST

Leif Terje Løddesøl er blitt anmodet om å stille som kandidat som styreleder i Statoil. Han trekker seg derfor som medlem av og leder av valgkomiteen i Statoil.

Medlem av valgkomiteen Jens Ulltveit-Moe overtar etter anmodning fra styrets leder, Ole Lund, som leder av valgkomiteen.